GRAANCIRKELS IN BELGIE

 

 

VOORWOORD

Voor wie onderzoek doet naar UFO’s kan er niet onderuit. Ooit wordt hij/zij geconfronteerd met graancirkels. Vooreerst bestaan er heel wat boeken over. Maar waar men ook woont, ergens duiken af en toe wel eens van die eigenaardige geometrische figuren op in de velden van hun streek. En dit zowat over de hele wereld. Maar vooral Engeland is hèt land van de graancirkels. Maar er duiken er ook op dichter bij huis, zoals in Duitsland, Frankrijk, Nederland en België. Deze eigenaardige mysterieuze figuren duiken niet alleen op in korenvelden, maar ook in maïsvelden en lagere gewassen.

Soms gaat het om eenvoudige figuren zoals een gewone cirkel of meerdere cirkels. Maar anderzijds kan het ook gaan om zeer ingewikkelde geometrische figuren. Eenmaal zag ik een foto van een alienhoofd dat verwerkt was in een graanveld. Deze foto werd als het ware wereldberoemd.
Heel wat mensen geloven dan ook dat deze graancirkels gemaakt worden door ufo’s, die alzo een soort van teken of boodschap aan de mensheid willen achterlaten. Zeer veel ufologen en verwante onderzoekers geloven ook dat dit alles het werk is van aliens.

In de 35 jaar dat ik UFO’s onderzoek heb ik dan ook heel wat gelezen over deze mysterieuze cirkels, alsook massa’s foto’s gezien. Zelfs uit Vlaanderen. Maar ik was eigenlijk nooit in de mogelijkheid om zo’n graancirkel zelf te onderzoeken.

Nu ga ik er dadelijk aan toevoegen dat dit artikel, rapport, niet is bedoeld om alle graancirkels te verklaren. Daar kom ik misschien later op terug.

Zoals gezegd, had ik zelf nooit een graancirkel van dichtbij kunnen aanschouwen. Doch in 2004 viel mij dit eindelijk te beurt. In juni 2004 werd ik door een paar mensen op de hoogte gebracht van het feit dat er in hun buurt een grote S-vormige cirkel was ontstaan, met daaraan 3 kleinere cirkels. Ook tal van Vlaamse dagbladen blokletterden dat er te Heers (Limb.) een graancirkel was te zien. Ik zette alles op alles om ditmaal deze formatie eens met eigen ogen te zien en te onderzoeken. Doch er was een groot probleem. Ik had geen auto en was nog herstellende van een serieuze heupbreuk door ongeval, waardoor ik op een kruk of wandelstok moest lopen. Enkele vrienden boden hun diensten aan. Maar ik gaf de voorkeur aan mijn jongste zus Yvette. Eerstens; zij wilde dat ook wel eens zien. Tweedes; zij is een echte Wicce (wicca = mannelijk), en kon me wel van nut zijn met haar gave.

 

HET ONDERZOEK

 

Via de pers en de getuigen wist ik ongeveer de locatie van de graancirkel. Op woensdag 23 juni vertrokken wij vanuit Hasselt vol spanning naar die bewuste graancirkel. Ik had verschillende soorten materiaal bij om mijn onderzoek uit te voeren. Vooral een fototoestel.

Toen we ter plekke aankwamen, omstreeks 10.57 uur, bleek de graancirkel zich niet te bevinden op het grondgebied van Heers, maar te Orey. Dus Waals grondgebied.

 

De kaart zoals men zei waar de graancirkel gelegen was. Doch we moesten ietsje verder, net voorbij de “grens” (oranje lijn) op grondgebied Orey. Maar nog voor het kruispunt.

 

De pers had zich hierin ook vegist. Daar deze graancirkel al enkele dagen oud was, had de politie de hele locatie reeds afgespannen met een lint. Dus verboden toegang. Doch Yvette en ik lapten dit verbod aan onze laarzen. Ik was er als onderzoeker in naam van Bufon, dus…

Hier ziet u een deel van de S-vormige graancirkel. Dat het Waals grondgebied is, bewijst het “lint” van de “police”

 

Blijkbaar waren er nog wat mensen die dit verbod overtraden. Zelfzeker gingen we naar de graancirkel die zoals u op de foto kunt zien, in een heuvelachtige akker gelegen was. We werden voor het feit gesteld dat het toch een vrij grote figuur was. Indrukwekkend. Zeker als je dat zelf voor het eerst ziet. Maar we moesten aan de slag.

 

De graancirkel gezien vanaf de veldweg waar onze auto stond

 

Een duidelijker beeld van de graancirkel

 

De graancirkel was sinds hij werd ontdekt al door honderden mensen bezocht. Dit zou misschien wel eens nadelig kunnen zijn voor mijn onderzoek. Met de idee in het achterhoofd dat deze graancirkel wel eens echt zou kunnen zijn, volgde ik zowat de richtlijnen die in het boek Graancirkels, door professor Levengood werden beschreven. Al was het maar als leidraad. Op handen en knieën zocht ik naar allerhande sporen.Opvalligheden werden nadrukkelijk gefotografeerd. Ook nam ik wat bodemstalen. Mijn zus Yvette deed intussen haar job.

 

Yvette speurt naar bepaalde stralen

 

Zij speurde naar eventuele stralen. Stralen? Ja, stralen. Volgens believers die “echte graancirkels” onderzochten, zoals bijvb. spirituelen, ondervinden een soort van straling, vibraties die buiten de figuren niet voelbaar zijn. Deze straling zou dan verklaren dat iets – zoals bijvb. een buitenaards tuig deze figuren zou hebben gemaakt. Naar het schijnt heerst er een soort magnetisme binnen de graancirkels, dat eens buiten de figuren niet meer voelbaar zou zijn.

Na zowat anderhalf uur was mijn onderzoek afgerond. Ik was er niet boos om. De pijn in mijn heup werd mij teveel.

 

ENKELE ANEKDOTES

 

Zoals reeds gezegd lapten er wat meer mensen, nieuwsgierigen, het verbod van de politie, om het veld te betreden, aan hun laars. Er waren er die er gewoon wat rondliepen en verbaasd keken over het hoe en wat. Er was ook een man die daar rondliep met “klankschalen” en een kleine tam-tam. Die zat blijkbaar op een andere planeet, met z’n gedachten althans. Een ander mans-persoon kwam langs met een “wichelroede”. Je weet wel; zo’n V-vormig ding dat op en neer gaat als het bepaalde aardstraling of water onder zich voelt. Man, man, man… wat sloeg dat ding op en neer…”Ja meneer”, zei hij tegen mij, “dit is een echte graancirkel, ik voel het”.

Nu ja, wie was ik om dat tegen te spreken? Hoewel ik ook wat kan wichelroedelopen en pendelen, weet ik dat het een kleine truc is om dat instrument te laten bewegen zonder dat er iets gaande is.

 

MIJN BEVINDINGEN

 

Thuis gekomen overliep ik mijn aantekeningen en bracht de filmrol naar de fotograaf voor ontwikkeling. Nadien mailde ik mijn bevindingen door naar de mensen van UfoPlaza. Want ook zij waren vanuit Nederland onderzoek komen doen naar deze formaties. Zij hadden voornamelijk opmetingen gedaan qua grootte en diameter enz. Waarschijnlijk daags voordat ik er was. Spijtig, anders hadden we elkaar persoonlijk kunnen leren kennen en eventueel elkaars bevindingen ter plekke kunnen bespreken. In een antwoord op mijn mail gaven zij – UfoPlaza – toe dat ze stokken hadden gebruikt om vanuit het centrum van de cirkelvormige structuren de maat te nemen. Dit antwoord loste al een deel van m’n bevindingen op. De bodemstalen die ik had genomen bracht ik naar een vriend die in een labo werkt voor bodemonderzoek. Hij zou het wel voor en na wel voor me onderzoeken.

(Helaas is deze man nu al enkele jaren op pensioen, zodat ik in de toekomst niemand meer bij de hand heb voor dergelijk onderzoek.)

 

EINDCONLUSSIE

 

A) Yvette voelde gèèn straling of wat ook binnen de formatie.

B) Er wordt gezegd van echte graancirkels, dat digitale apparatuur zoals camera’s en/of fototoestellen niet werken binnen zo’n formatie. De mijne deed het uitstekend. Bijkomend feit is dat een kompas op hol slaat binnen een echte graancirkel. Het mijne niet. Het bleef pal staan.

C) Bij onderzoek van de graanstengels bleek het merendeel geknakt te zijn. Wetende dat door de vele bezoekers het boeltje was vertrapt, richte ik mijn onderzoek ook meer naar de randen, waar niemand had gelopen. Bij echte graancirkels zouden de stengels naar het schijnt mooi gebogen moeten zijn.

D) In het centum van de ronde cirkels waren verschillende afdrukken te zien van een stok, voor het uitzetten van de diameter d.m.v. een koord of lint. Aangenomen dat de mensen van UfoPlaza hiervoor deels verantwoordelijk waren, waren er teveel indrukken van dit soort.

 

De pijl toont een grote dikke indruk in de grond van een dikke paal.

 

Op deze foto zie je enkele afdrukken van een stok, alsmede bovenaan een afdruk van een houten plank.

 

E) aan de zijkanten van de cirkels alsmede vooral de buitenkant van de S-vormige figuur, waren heel wat sporen te zien in de aarde die afkomstig waren van houten planken of dergelijke, waarmee het graan werd platgetrapt.

Het pijltje duid de plaats aan waar je zo’n afdruk van een houten plank duidelijk kan zien.

 

F) Bij echte formaties zouden naar het schijnt heel wat dode insecten te vinden zijn. Naar het schijnt door een soort straling die UFO’s gebruiken om de figuur te vormen, zoals vliegen, torren enz. Hier te Orey waren ze allen springlevend, op èèn doodgetrapte tor na.

G) Op een bepaalde plaats in de formatie zag ik dat er een grote scheiding was tussen het platliggend gewas. D.w.z. Bij echte formaties zou naar ’t schijnt dat niet het geval zijn. Hier zag ik een “overgang” of beginpunt waaruit men is vertrokken met het platwalsen, trappen, van het gewas.

H) De uitslag van de bodemmonsters gaven geen afwijkingen aan, die zouden kunnen duiden op een of andere straling of wat ook

Hier duid ik aan dat er een overgang is van het platgetrapte gewas. Links zie je het gewas dat over het middenpad ligt. Rechts is te zien dat de aarde bloot ligt, wat erop wijst dat ze daar begonnen zijn om de formatie verder af te werken.

Hier zie je duidelijk de scheiding tussen het platgetrapte graan. Van daaruit gingen ze verder…

Hier sta ik ongeveer in het midden van de formatie (graancirkel) te Orey.

 

Dus er werden door mij geen abnormale zaken aangetroffen die de graancirkel van Orey als echt, buitenaards of wat ook kan laten beschouwen. De in alfabetische volgorde aangegeven punten zijn dan ook voor mij voldoende en doorslaggevend om deze zaak als NEP, een HOAX, te beschouwen.

Wat andere onderzoekers ook moge beweren.

Het grote negatieve aan deze hele zaak is, dat het droevig is te moeten vaststellen dat er zoveel graan of andere gewassen naar de vaantjes wordt geholpen en op kosten van de boer of de gemeenschap, voor de flauwe grap of passie van een stelletje sukkelaars. Er is zoveel plaats in de woestijn…

 

BIJKOMEND

 

Er werden mij nadien ook enkele foto’s toegestuurd waarop blijkbaar twee UFO’s te zien zouden zijn. Wanneer je naar de uitvergroting kijkt, zie je precies schotelachtige objecten. Ik dacht eerst dat het ging om vogels, bijvb. valken of een ander soort roofvogel. Doch de hoek van een eventuele duikvlucht is niet scherp genoeg. Mogelijk zijn het vliegtuigen? Ik weet het niet. Maar echte ufo’s..? Ik denk niet dat zij zouden geïnteresseerd zijn in deze nep graancirkel. Anderzijds zijn er geen meldingen gemaakt in de volgende dagen van eventuele UFO’s boven de streek. Hoewel er toch regelmatig mensen in de velden liepen.

Een zicht op de bewuste graancirkel met twee zogenaamde UFO’s. (Omcirkeling)

 

De uitvergroting van de UFO-achtige objecten boven Orey. Het ziet er wellicht bizarder uit dan het is. Maar wat deze objecten ook mogen zijn, blijft voor mij toch een raadsel!

 

 

 

 

Door: Ghislain Struys
Bufon-Afdeling Limburg