^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

1. INLEIDING

Biologen analyseren de terugkomende patronen van het menselijk of het dierlijk gedragsveld. Deze patronen geven hun betekenis bloot in de waarneming-, de analyse- en de experimentatieprocessen. Het wetenschappelijk onderzoek schrijdt voort via parallelle wegen, of we nu de betekenis van het « dansen » van bepaalde vogelsoorten onder de loep nemen ; of de bedoelingen van de verschillender klanken, geproduceerd door dolfijnen ; of de mechanismen achter datgene wat wij allemaal kennen als onze eigen, overbekende « Freudiaanse afwijkingen ».

Read more: Ontvoeringssyndroom 

 

Inleiding.
Laat ons even terugblikken op de voorbije decennia en het resultaat van ons UFO-onderzoek. Wij stellen vast dat wij al meer dan vijftig jaar dit raadselachtig fenomeen bestuderen. Ikzelf bestudeer UFO's al gedurende een 30-tal jaren. Wat is nu het resultaat van al onze, mijn inspanningen ? Als een intelligente beschaving in snelle evolutie ervaarden wij dat UFO's een realiteit zijn. Na zovele jaren blijven ze nog steeds voor ons, voor mij een groot mysterie. De welles-nietes politiek over de echtheid van UFO's is voor mij verleden tijd. In deze discussie steek ik noch mijn tijd, noch mijn energie. Denk jij dat je al die ongelovige « Thomassen » kan overtuigen ? Ik niet, maar dat is niet meer van levensbelang voor mij, noch voor de Ufologie

 

 

Read more: Terugblik op ons ufo-onderzoek

ER zijn UFO-onderzoekers die "geloven" dat alle UFO-meldingen het resultaat zijn van het creatieve brein van de waarnemers. Zij spreken dan over hallucinaties, zinsbegoochelingen, misinterpretaties, illusies, trucages, vervalsingen,... Andere onderzoekers geloven daarentegen dat alle UFO's "nuts and bolts"-toestellen zijn, namelijk buitenaardse ruimtetuigen, bestuurd door Alien wezens. De waarheid ligt ergens in het midden. Waarschijnlijk gelden beide verklaringen juist voor een reeks meldingen.

 

Read more: Believing or not believing in UFO's: that's the question.

 

 

 

 

 

INLEIDING

 

 

 

Waarom nog een artikel wijden aan de mogelijkheid van het bestaan van buitenaardse bezoekers en/of intelligenties in verband met

 

het UFO-fenomeen?

 

"Wordt daar al niet genoeg over gedebatteerd door de vele schrijvers en wetenschappers", denken jullie beslist?

 

Al eeuwen bij het aanschouwen van de prachtige en ontelbare sterren en planeten aan het nachtelijk firmament, vragen de meeste mensen

 

zich af: " ZIJN WIJ ECHT ALLEEN IN HET HEELAL?" Deze hamvraag houdt iedereen bezig die zich afvraagt wat het uiteindelijk doel is van

 

dit / ons leven op aarde...

 

Read more: Pro's & Contra's van de Alien Theorie

Belgian UFO-Monument

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.