^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

 

Sinds1989 voer ik een gedreven onderzoek naar meldingen van vreemde hemelverschijnselen. In tegenstelling tot de doorsnee tegenstander, richt ik mijn aandacht niet zozeer op dubieuze nachtelijke lichten of waarnemingen op grote afstand.

Als inderdaad moet blijken dat deze waarnemingen onbetrouwbaar zijn en vrijwel altijd eveneens verklaard kunnen worden als IFO’s (Engelse afkorting voor: Geïdentificeerde Vliegende Objecten), zie ik niet in waarom het nuttig zou zijn om zich daar verder op toe te leggen.

Mijn interesse gaat dan ook voornamelijk uit naar gedetailleerde meldingen van onconventionele vliegende objecten of toestellen die ogenschijnlijk van materiële of geconstrueerde aard zijn. Zij vormen wat mij betreft de interessantste en grootste uitdaging om te verklaren.

 

Read more: Belgium Ufoloog Oliver Deschuymere

Hoewel het ‘onweerlegbare’ bewijs voor het bezoek van buitenaardse vliegende objecten nog steeds ‘officieel’ ontbreekt, kunnen de zeldzame groep van bekwame onderzoekers (die elke optie nog durven open te laten) niet voorbij aan de onvoorstelbaar lange lijst van opmerkelijke indicaties die deze hypothese nog steeds met zich meedraagt. De algemene verwachting na de ‘eerste’ hype (eind jaren veertig), was immers dat het fenomeen gedoemd zou zijn om uiteindelijk een stille dood te sterven. Het integendeel bleek echter waar. Bovendien bleek een niet te verwaarlozen kern uit het gros van de zogenaamde ‘UFO waarnemingen’ zich duidelijk te onderscheiden van andere gebruikelijke misinterpretaties van gekende hemelverschijnselen, en blijft het fenomeen zich tot op de dag van vandaag met regelmaat manifesteren. De theorie over een mogelijke buitenaardse herkomst voor deze kleinere groep van ‘vliegende schotel waarnemingen’ blijkt in de praktijk (nog steeds) voor vele wetenschappers een brug te ver om zelfs maar in overweging te durven nemen. En hoewel een dergelijke houding moeilijk ‘wetenschappelijk’ te noemen is, is dit vanuit emotioneel oogpunt zeer begrijpelijk. Want de consequenties van de buitenaardse hypothese overstijgen ruimschoots het huidig zorgvuldig opgebouwd wetenschappelijke wereld- en geloofsbeeld.  

 

Read more: Buitenaards bezoek

Misschien heb je wel eens getwijfeld over het bestaan van vliegende schotels, en heb je dat geloof steeds voor jezelf gehouden, uit vrees om als zonderling bekeken te worden. Maar we kunnen er niet omheen dat er in de pers weer veel meldingen van vliegende schotels zijn. Ongetwijfeld heeft iedereen nu gemakkelijker toegang om digitale foto’s en filmpjes te maken, denk maar aan het mobieltje dat we steeds bij de hand hebben. Waarschijnlijk is dit de verklaring waarom het internet verzadigd is met bijzonder veel beeldmateriaal.

UFO's (Unidentified Flying Objects) werden evenveel waargenomen in het verleden als nu. Maar gewapend met een foto of filmpje zijn we al meer geneigd om er mee naar buiten te komen. Een UFO waarnemen is niet ongewoon, en dit blijkt uit de vele meldingen, die het  ‘Belgisch UFO Netwerk’ maandelijks binnenkrijgt. We gingen even praten met Oliver Deschuymere, die de UFO meldingen bijhoudt voor ‘BUFON’ het ‘Belgisch UFO Netwerk’.

 

Read more: Interview ParaAstro

Initiële UFO meldingen worden door menig UFO onderzoeker in de rapporteringfase louter beschouwd als meldingen van vreemde, ongewone, onbekende of ongeïdentificeerde hemelverschijnselen. Deze waarnemingsgroep van nog ongeëvalueerde waarnemingen wordt intern aangeduid als: ‘UAP waarnemingen’. UAP staat hierbij voor: ‘Unidentified Aerial Phenomena’ (Ongeïdentificeerde Luchtfenomenen). Het is pas na een analyse door bekwame onderzoekers, dat de waarnemingen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën die worden aangeduid als IFO’s en UFO’s.

Read more: Het Belgische UFO waarnemingsonderzoek

Naar aanleiding van een reportage over vliegende schotels rond mijn 5de levensjaar, werd ik me voor het eerst in mijn jonge leven bewust van het mogelijke bestaan van het UFO fenomeen. Ondanks mijn zeer prille leeftijd, waren sommige potentiële consequenties ten aanzien van het toenmalige wereldbeeld me niet ontgaan. Zo besefte ik dat onze scheppingsrealiteit zo mogelijk, nog grootser, mooier en fantastischer in elkaar kon zitten dan dat ik toen al met moeite kon beginnen te vatten! Mijn nieuwsgierigheid en fascinatie was hierdoor definitief gewekt, maar vele vragen bleven helaas onbeantwoord.

 

Read more: Persoonlijke zoektocht naar Ufo's

Belgian UFO-Monument

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.